Festival's projects 2021

16 April 2021Friday
TheatreBolshoi Theatre
16 April 202119:00
Opera and Ballet Theatre
17 April 2021Saturday
TheatreBolshoi Theatre
17 April 202112:00
Opera and Ballet Theatre
TheatreBolshoi Theatre
17 April 202119:00
Opera and Ballet Theatre
3 June 2021Thursday
PerformancePlatonov 2021
3 June 202114:00
Art space " Progress"
4 June 2021Friday
PerformancePlatonov 2021
4 June 202111:00
The dike dam of the Zheleznodorozhniy bridge
Free admission
PerformancePlatonov 2021
4 June 202123:00
Voronezh Kurskiy railway station
6 June 2021Sunday
PerformancePlatonov 2021
6 June 202115:00
Embankment of Petrovskaya naberezhnaya